Gelijkheid

Gelijkheid

Volgens artikel 2 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (Geen discriminatie) respecteren en waarborgen de Staten die partij zijn bij dit Verdrag de in het Verdrag beschreven rechten voor ieder kind onder hun rechtsmacht, zonder enige vorm van discriminatie, ongeacht ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale, etnische of sociale afkomst, vermogen, handicap, geboorte of andere omstandigheid van het kind of zijn of haar ouder of wettelijke voogd. Aruba heeft dit Convenant ook geratificeerd, wat betekent dat het ook op Aruba zal worden gerespecteerd en gewaarborgd.

Daarnaast heeft Aruba zich ook toegewijd om te werken aan de SDG’s (Sustainable Development Goals). De SDG’s (Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om de wereld tegen 2030 een betere plek te maken. De SDG’s zijn overeengekomen door de landen die lid zijn van de Verenigde Naties (VN), waaronder Aruba. De doelen zijn gebaseerd op wereldwijde input van organisaties en individuen.

Er staan 169 doelen achter de zeventien doelen. Deze maken ze nog concreter. Een van de zeventien doelen is doel nummer 10, Ongelijkheid verminderen binnen en tussen landen. Doel nummer 10 heeft andere doelen. Een van de doelen is doel 10.2. Volgens doel 10.2 moeten landen tegen 2030 de sociale, economische en politieke inclusie van alle inwoners versterken en bevorderen, ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit, afkomst, religie of economische of andere status. De kwetsbare groepen bestaan voornamelijk uit ouderen, personen met een handicap, kinderen, vrouwen en migranten en vluchtelingen.

De aangesloten landen, en ook Aruba, waren druk bezig met verschillende doelen van dit doel. Toen sloeg in 2020 de COVID-19 pandemie toe in de wereld. De COVID-19 pandemie verergert de ongelijkheid, ook op Aruba. Het treft de meest kwetsbare mensen het hardst en diezelfde groepen hebben vaak te maken met meer discriminatie.

Equality is een workshop die de Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba heeft ontwikkeld. Deze workshop wordt gegeven aan kinderen/jongeren vanaf groep 4 van de basisschool tot en met groep 4 van het voortgezet onderwijs. Tijdens de workshop wordt veel gebruik gemaakt van film en foto’s om informatie over gelijkheid op een interactieve manier over te brengen aan de kinderen/jongeren. De kinderen/jongeren worden aangemoedigd om hun ideeën en ervaringen over gelijkheid en discriminatie met ons te delen. Gelijke rechten, SDG’s en kinderrechten worden besproken. Samen met de kinderen en jongeren bespreken we hoe dingen in werkelijkheid gebeuren. Tot slot proberen we hen duidelijk te maken dat we samen de wereld zijn. Dat je vandaag misschien in je eigen land bent, maar dat je in de toekomst misschien in een ander land gaat wonen, bijvoorbeeld vanwege studie of medische redenen.

Doel
Het doel van de workshop Gelijkheid is het stimuleren van gelijkheid tussen de kinderen, jongeren en de Arubaanse samenleving door:

  • Empathie voor elkaar stimuleren,
  • Rechtvaardigheid bieden aan kinderen en jongeren,
  • Discriminatie terugdringen,
  • Meer kansen geven aan andere kinderen en jongeren,
  • Kennis over kinderrechten bevorderen,
  • Bevordering van kennis over duurzame ontwikkelingsdoelen,
  • Discussie op een respectvolle manier aanmoedigen.

Doelgroep
De workshop wordt op verzoek van de school gegeven aan kinderen/jongeren uit groep 4 van de basisschool tot en met groep 4 van het voortgezet onderwijs (9 jaar tot en met 15 jaar).

Wat biedt Telefon pa Hubentud Aruba?
Workshop over gelijkheid voor kinderen/jongeren van 9 jaar tot en met 15 jaar.

Anoniem chatten

Je privacy en anonimiteit zijn gewaarborgd bij het gebruik van de app

Snel klikken om 131 te bellen

Neem zo snel mogelijk contact met ons op met één enkele klik

Stuur ons een anonieme e-mail

Als de chat niet beschikbaar is, kun je anoniem een e-mail naar ons sturen

Je avatar aanpassen

Maak je avatar passend bij je persoonlijkheid en stijl

Toon stemming met een emoji

Laat zien hoe je je voelt met verschillende beschikbare emoji’s

Dagelijks beschikbaar van 14.00 tot 18.00

Chatten via de app is dagelijks beschikbaar tijdens de bovenstaande periode

Neem contact met ons op

Stuur ons een bericht

Voor meer informatie over workshops of informatie kun je tijdens kantooruren contact opnemen met Telefon Pa Hubentud

Oranjestad, Aruba

Partner(s)