Stichting Telefon Pa Hubentud Aruba

Raad van bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de planning van het beleid dat stichting Telefon pa Hubentud Aruba de komende jaren volgt. Ze houden ook toezicht op het werk van het personeel om ervoor te zorgen dat de doelen die in het beleid zijn gesteld, worden bereikt. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers.

 

Jeugdraad

Telefon pa Hubentud is voor kinderen en jongeren. Dit betekent dat jongerenparticipatie binnen de stichting belangrijk is. Om dit te bereiken wil Telefon pa Hubentud jongerenparticipatie verder stimuleren door middel van een jeugdraad. Door jongeren te betrekken bij haar activiteiten, krijgt Telefon pa Hubentud een beter beeld van wat er speelt onder de kinderen en jongeren op Aruba. De jeugdraad behandelt namens Telefon pa Hubentud gevraagd en/of ongevraagd advies. Ze hebben een belangrijke inbreng bij grote veranderingen en/of ontwikkelingen en dragen bij aan de doelstellingen en lopende projecten van Telefon pa Hubentud.

De jeugdraad van Telefon pa Hubentud heeft als doel: inspraak hebben in en invloed hebben op uit te voeren jeugdprojecten en Telefon pa Hubentud adviseren over voor jongeren relevante zaken.
Haar leden zijn goed geïnformeerd over jeugdrelevante onderwerpen, ontwikkelingen in de jeugdzorg op Aruba, leefomstandigheden van kinderen en jongeren op Aruba, naleving van kinderrechten op Aruba, de missie, visie en doelstellingen van Telefon pa Hubentud en het functioneren van Telefon pa Hubentud.

Mentoren

Elke dag worden kinderjaren verwoest door misbruik en geschonden vertrouwen. De meer dan dertig begeleiders van Fundacion Telefon pa Hubentud proberen dit vertrouwen te herstellen en de kinderen weer hoop te geven.
De begeleiders van Fundacion Telefon pa Hubentud zijn gewone mensen die buitengewoon werk doen – in hun vrije tijd. Onze begeleiders krijgen een intensieve training van zes weken. Elke sessie gaat in op een nieuw gebied van begeleiding en onderzoekt bepaalde kwesties. Het beoordelings-, selectie- en trainingsproces van Fundacion Telefon pa Hubentud is grondig.
Begeleiders werken een shift van twee uur. Er is altijd een supervisor beschikbaar om begeleiders te helpen die behoefte hebben aan een nabesprekingssessie, die begeleiders helpt om gevoelens van onrust of bezorgdheid die veroorzaakt zijn door gesprekken die ze hebben gevoerd, los te laten en om begeleiding en ondersteuning te krijgen.

Personeel

Het personeel bestaat uit een directeur en een maatschappelijk werker, zij zijn degenen die verantwoordelijk zijn voor het geven van lezingen, workshops, projecten en ze zijn ook vertegenwoordigers van Telefon Pa Hubentud. Zij zijn ook degenen die de vrijwilligers trainen en ondersteunen. Het personeel is beschikbaar tijdens kantooruren.

 

Anoniem chatten

Je privacy en anonimiteit zijn gewaarborgd bij het gebruik van de app

Snel klikken om 131 te bellen

Neem zo snel mogelijk contact met ons op met één enkele klik

Stuur ons een anonieme e-mail

Als de chat niet beschikbaar is, kun je anoniem een e-mail naar ons sturen

Je avatar aanpassen

Maak je avatar passend bij je persoonlijkheid en stijl

Toon stemming met een emoji

Laat zien hoe je je voelt met verschillende beschikbare emoji’s

Dagelijks beschikbaar van 14.00 tot 18.00

Chatten via de app is dagelijks beschikbaar tijdens de bovenstaande periode

Neem contact met ons op

Stuur ons een bericht

Voor meer informatie over workshops of informatie kun je tijdens kantooruren contact opnemen met Telefon Pa Hubentud

Oranjestad, Aruba

Partner(s)