Professionals

Psychologen, kinderartsen, maatschappelijk werkers, leraren, mentoren, coaches, leiders zijn enkele van de professionals die elke dag in contact komen met kinderen en tieners. Om kinderen goed te begrijpen en te helpen, zijn de juiste instructies nodig. Hier vind je informatie die bedoeld is voor professionals, zoals informatie over lezingen, workshops en/of projecten die aangeboden kunnen worden aan professionals in de vorm van ’train de trainers’. Je kunt ook een lezing, workshop en/of project aanvragen voor je studenten/leerlingen. De verkregen informatie verbetert de leer- en leefomgeving in scholen en maakt de leefomgeving van kinderen/jongeren veiliger.

Met praten kom je ver

‘Met praten kom je verder’ is een project dat is gebaseerd op succesvolle onderhandelingstrainingen voor volwassenen aan de Harvard Law School en the Young Negotiators program

Dit is je recht!

Volgens het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind hebben alle kinderen het recht om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Sport Gedragscode Wijzer

Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba zet zich al sinds het begin (april 1999) in voor de rechten van de kinderen en jongeren op Aruba en heeft de volgende activiteiten

Sociale kaart

Maatschappelijk werk gids, organisaties en professionele diensten – Jeugd & Gezin Services Aruba

Preventie van pesten op school

Het project Prevencion di termento na Scol is ontwikkeld op basis van empirisch onderzoek uitgevoerd door Dan Olweus, Ph.D.. Dan Olweus is professor …

Extra vakken

Bij Telefon pa Hubentud krijgen we veel vragen van jongeren die ons bellen over pesten. Het is een kwestie die wereldwijd voor veel problemen zorgt.

Seksualiteit

Seksualiteit is een lezing die erg populair is bij Telefon pa Hubentud Aruba. In samenwerking met Child Helpline International streven we ernaar om dit onderwerp zo volledig mogelijk te behandelen. Door de wereldwijde en regionale trends te volgen, kunnen we op een betere preventieve manier te werk gaan.

Beste vader ooit!

De afgelopen jaren heeft er een revolutie plaatsgevonden in de communicatiewereld en op het gebied van sociale media. Over het algemeen is de communicatie tussen jongeren en

Gelijkheid

Volgens artikel 2 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (Geen discriminatie) respecteren en waarborgen de Staten die partij zijn bij dit Verdrag de in het Verdrag beschreven rechten voor ieder kind onder hun rechtsmacht, zonder enige vorm van discriminatie, ongeacht ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale, etnische of sociale afkomst, vermogen, handicap, geboorte of andere omstandigheid van het kind of zijn of haar ouder of wettelijke voogd. Aruba heeft dit Convenant ook geratificeerd, wat betekent dat het ook op Aruba zal worden gerespecteerd en gewaarborgd.

Anoniem chatten

Je privacy en anonimiteit zijn gewaarborgd bij het gebruik van de app

Snel klikken om 131 te bellen

Neem zo snel mogelijk contact met ons op met één enkele klik

Stuur ons een anonieme e-mail

Als de chat niet beschikbaar is, kun je anoniem een e-mail naar ons sturen

Je avatar aanpassen

Maak je avatar passend bij je persoonlijkheid en stijl

Toon stemming met een emoji

Laat zien hoe je je voelt met verschillende beschikbare emoji’s

Dagelijks beschikbaar van 14.00 tot 18.00

Chatten via de app is dagelijks beschikbaar tijdens de bovenstaande periode

Neem contact met ons op

Stuur ons een bericht

Voor meer informatie over workshops of informatie kun je tijdens kantooruren contact opnemen met Telefon Pa Hubentud

Oranjestad, Aruba

Partner(s)