Gelijkheid

Gelijkheid

Volgens artikel 2 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (Geen discriminatie) respecteren en waarborgen de Staten die partij zijn bij dit Verdrag de in het Verdrag beschreven rechten voor ieder kind onder hun rechtsmacht, zonder enige vorm van discriminatie, ongeacht ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale, etnische of sociale afkomst, vermogen, handicap, geboorte of andere omstandigheid van het kind of zijn of haar ouder of wettelijke voogd. Aruba heeft dit Convenant ook geratificeerd, wat betekent dat het ook op Aruba zal worden gerespecteerd en gewaarborgd.

Bovendien heeft Aruba zich ook zich ook volledig ingezet om te werken aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s – Sustainable Development Goals). De SDG’s (Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om de wereld tegen 2030 een betere plek te maken. De SDG’s zijn overeengekomen door de landen die lid zijn van de Verenigde Naties (VN), waaronder Aruba. De doelen zijn gebaseerd op wereldwijde input van organisaties en individuen.

Er staan 169 doelen achter de zeventien doelen. Deze maken ze nog concreter. Een van de zeventien doelen is doel nummer 10, Ongelijkheid verminderen binnen en tussen landen. Doel nummer 10 heeft andere doelen. Een van de doelen is doel 10.2. Volgens doel 10.2 moeten landen tegen 2030 de sociale, economische en politieke inclusie van alle inwoners versterken en bevorderen, ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit, afkomst, religie of economische of andere status. De kwetsbare groepen bestaan voornamelijk uit ouderen, personen met een handicap, kinderen, vrouwen en migranten en vluchtelingen.

De aangesloten landen, en ook Aruba, waren druk bezig met verschillende doelen van dit doel. Toen sloeg in 2020 de pandemie van COVID-19 toe in de wereld. De COVID-19 pandemie verergert de ongelijkheid, ook op Aruba. Het treft de meest kwetsbare mensen het hardst en diezelfde groepen hebben vaak te maken met meer discriminatie.

Gelijke rechten, SDG’s en kinderrechten zijn instrumenten om gelijkheid te stimuleren. Het is belangrijk om te onthouden dat we samen de wereld zijn. Je bent nu misschien in je eigen land, maar misschien ga je in de toekomst in een ander land wonen, bijvoorbeeld vanwege studie of medische redenen. Hoe zou je behandeld willen worden?

Gelijkheid vermindert discriminatie, stimuleert empathie voor elkaar, zorgt voor rechtvaardigheid, geeft meer kansen en stimuleert discussie op een respectvolle manier.

Anoniem chatten

Je privacy en anonimiteit zijn gewaarborgd bij het gebruik van de app

Snel klikken om 131 te bellen

Neem zo snel mogelijk contact met ons op met één enkele klik

Stuur ons een anonieme e-mail

Als de chat niet beschikbaar is, kun je anoniem een e-mail naar ons sturen

Je avatar aanpassen

Maak je avatar passend bij je persoonlijkheid en stijl

Toon stemming met een emoji

Laat zien hoe je je voelt met verschillende beschikbare emoji’s

Dagelijks beschikbaar van 14.00 tot 18.00

Chatten via de app is dagelijks beschikbaar tijdens de bovenstaande periode

Neem contact met ons op

Stuur ons een bericht

Voor meer informatie over workshops of informatie kun je tijdens kantooruren contact opnemen met Telefon Pa Hubentud

Oranjestad, Aruba

Partner(s)