Puber hersenen

Je kinderen verliezen voortdurend alles, hebben last van stemmingswisselingen, doen de meest idiote dingen, volgen hun vrienden, hebben geen mening, weten niet wat hij/zij wil enz. Als ouder vraag je jezelf af of je iets verkeerd hebt gedaan in de opvoeding of dat zijn/haar gedrag bij het jong zijn hoort.

Het was de overtuiging dat de hersenen van een persoon volledig ontwikkeld zijn op de leeftijd van twaalf / dertien jaar. Er is nu echter aangetoond dat de hersenen op 24-jarige leeftijd volledig ontwikkeld zijn. In het voorste gedeelte (prefrontale cortex) vinden nog steeds grote veranderingen plaats. In de prefrontale cortex worden emoties gereguleerd, het vermogen om te plannen ontwikkeld en het vermogen om de gevolgen van hun acties te overzien.

De hersenen kennen verschillende stadia van sociale ontwikkeling die bijdragen aan volwassenheid.
1. Impulsief stadium: In dit stadium komt impulsief gedrag naar voren en is een kind afhankelijk van en volgt volwassenen (ouders, voogden, leerkrachten, enz.). Ze verwachten dat anderen aan hun verlangens en behoeften voldoen. Ze denken dat ze weten wat wel en niet mag. Dit betekent dat impulsief gedrag gemakkelijk te corrigeren is. Hier moeten limieten worden ingesteld.
2. Zelfbeschermende fase: In dit stadium worden ze zelfredzaam en zijn hun relaties puur opportunistisch. De afhankelijke positie uit de vorige fase wordt ingeruild voor een zelfbeschermende positie. Ze proberen hun impulsen en emoties onder controle te houden en ontkennen gekwetste en angstige emoties. Vriendschappen zijn gebaseerd op voordeel.
3. Conformistisch stadium: In dit stadium zijn aanpassing, gelijkheid en sociaal gedrag belangrijk. Hier zijn de belangen van anderen ook hun eigen belangen. Ze vertonen sociaal wenselijk gedrag in vriendengroepen en zijn bang voor kritiek en afwijzing.
4. Zelfbewuste fase: In dit stadium ligt de nadruk op individualiteit, persoonlijke relaties en tolerantie. In dit stadium hebben ze meer oog voor hun eigen gevoelens en wensen, zelfs als die niet in overeenstemming zijn met wat de groep sociaal wenselijk acht. Individualiteit en oprechtheid zijn hier belangrijk en ze beseffen dat dit kan leiden tot afwijzing door anderen.
Mensen verschillen en daarom is het moeilijk om leeftijdsgrenzen te geven voor elke fase. Er kan echter worden gemeld dat kinderen zich meestal tussen 0 en 9 jaar in de impulsieve fase bevinden. Tussen 10 en 13 jaar zijn ze meestal in de zelfbeschermende fase. Tussen 13 en 17 jaar gaan ze van zelfbescherming naar de conformistische fase. De leeftijdsgroep 18 tot 24 bevindt zich meestal in de fase van zelfbewustzijn.

Anoniem chatten

Je privacy en anonimiteit zijn gewaarborgd bij het gebruik van de app

Snel klikken om 131 te bellen

Neem zo snel mogelijk contact met ons op met één enkele klik

Stuur ons een anonieme e-mail

Als de chat niet beschikbaar is, kun je anoniem een e-mail naar ons sturen

Je avatar aanpassen

Maak je avatar passend bij je persoonlijkheid en stijl

Toon stemming met een emoji

Laat zien hoe je je voelt met verschillende beschikbare emoji’s

Dagelijks beschikbaar van 14.00 tot 18.00

Chatten via de app is dagelijks beschikbaar tijdens de bovenstaande periode

Neem contact op

Stuur ons een bericht

Voor meer informatie over workshops of informatie kun je tijdens kantooruren contact opnemen met Telefon Pa Hubentud:

Oranjestad, Aruba

Partner(s)