Echtscheiding

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek van Aruba (2015) vonden er in 2014 op Aruba 468 echtscheidingen plaats. In dat jaar waren er 617 huwelijken. Het aantal echtscheidingen per 100 huwelijken was 75,9 in 2014. Uit cijfers van Censo 2010 blijkt dat 75% van de gescheiden moeders alleen woont met hun kinderen.
Voor alle kinderen die een scheiding meemaken is het een moeilijke periode. Deze periode gaat gepaard met veel ruzie en agressie. Dit maakt het moeilijk voor een kind of jongere om thuis, op school, op zijn sportclub, enz. te functioneren. Soms kan het kort duren en soms langer. Meestal denken ze dat hun ouders omwille van hen gescheiden zijn. Er kan ook een gevoel van haat zijn tegen een van de ouders.

Artikel 18 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind stelt dat beide ouders gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kind. In overeenstemming met Artikel 4 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind heeft het kind ook het recht om contact te onderhouden met beide ouders wanneer hij/zij gescheiden is van één of beide ouders.

Een kind/jongere moet voorbereid zijn op de situatie. Hij/zij moet duidelijkheid krijgen over waar en met wie hij/zij gaat samenwonen. Het is belangrijk dat ouders niet negatief over elkaar praten in het bijzijn van de kinderen. Het kind/de jongere moet ook de kans krijgen om zijn mening over de situatie te geven.

Anoniem chatten

Je privacy en anonimiteit zijn gewaarborgd bij het gebruik van de app

Snel klikken om 131 te bellen

Neem zo snel mogelijk contact met ons op met één enkele klik

Stuur ons een anonieme e-mail

Als de chat niet beschikbaar is, kun je anoniem een e-mail naar ons sturen

Je avatar aanpassen

Maak je avatar passend bij je persoonlijkheid en stijl

Toon stemming met een emoji

Laat zien hoe je je voelt met verschillende beschikbare emoji’s

Dagelijks beschikbaar van 14.00 tot 18.00

Chatten via de app is dagelijks beschikbaar tijdens de bovenstaande periode

Neem contact op

Stuur ons een bericht

Voor meer informatie over workshops of informatie kun je tijdens kantooruren contact opnemen met Telefon Pa Hubentud:

Oranjestad, Aruba

Partner(s)