Preventie van pesten op school.

Het project Preventie van Pesten op School is ontwikkeld op basis van empirisch onderzoek uitgevoerd door Dan Olweus, Ph.D.. Dan Olweus is een professor/onderzoeker in de psychologie uit Noorwegen en wordt gezien als de pionier op het gebied van onderzoek naar pesten. Dan Olweus doet al tientallen jaren onderzoek naar pesten (begonnen in 1970). Zijn bevindingen over pesten zijn de meest gebruikte programma’s wereldwijd.

Het theoretische inzicht waarop het project ‘Prevencion di termento na Scol’ (preventie van pesten op school) is gebaseerd, is dat pesten ontstaat door verkeerd gebruik van ongelijke macht door degene die pest en degene die gepest wordt. Dit is het belangrijkste element dat pesten onderscheidt van zinloos geweld onder een groep kinderen/jongeren. Zodra de dader zijn macht (fysiek, emotioneel en/of sociaal) ten onrechte uitoefent op het slachtoffer, zal hij gepest worden tot het machtsevenwicht hersteld is. Macht betekent fysieke macht, emotionele macht en/of sociale macht.

Het project heeft een definitie van pesten. Er is sprake van pesten wanneer een persoon systematisch misbruik maakt van zijn persoonlijke macht (fysiek, emotioneel, sociaal) om een andere persoon die zich niet of moeilijk kan verzetten, pijn te doen, te intimideren of bang te maken, met de bedoeling er persoonlijk beter van te worden.

Het doel van het project ‘Prevencion di termento na Scol’ is om de school te transformeren van een omgeving waar onjuist gebruik van ongelijke macht tussen leerlingen plaatsvindt, naar een school waar leerlingen compromissen sluiten om pesten te stoppen en waar het personeel kinderen aanspreekt op onacceptabel gedrag. Door het bereiken van dit doel, wordt er een geweldloze jeugd gecreëerd voor de leerlingen op school.

Het project bereikt zijn doel door de leerling eerst het volgende te leren:

 • Bewust worden van het pestprobleem en de gevolgen ervan,
 • Pesten definiëren en pestgedrag herkennen,
 • Begrijp de effecten van pestgedrag en creëer empathie voor de gepeste leerling,
 • Kenmerken van de kinderen die pesten,
 • Kenmerken van de kinderen die worden gepest,
 • Beschermingsmiddelen tegen pesten toepassen,
 • Hoe en wanneer pesten melden,
 • De gevolgen van pestgedrag voor de school,
 • De consequenties die de school verbindt aan pestgedrag.

Ten tweede bereikt dit project zijn doel door schoolpersoneel te onderwijzen:

 • Pesten definiëren en pestgedrag herkennen
 • Begrijp de effecten van pestgedrag en creëer empathie voor de gepeste leerling,
 • Beschermingsmiddelen tegen pesten,
 • Kenmerken van de kinderen die pesten,
 • Kenmerken van de kinderen die worden gepest,
 • Maak een uitgebreide strategieverklaring,
 • Bepaal consequenties voor pestgedrag,
 • Ontwikkel een procedure om pestgedrag te melden,
 • Ontwikkel een evaluatieplan,
 • Hoe het project moet worden uitgevoerd,
 • Hoe krijg je steun van ouders voor het project?
 • Hoe krijg je steun van de studenten voor het project?
 • Hoe krijg je de steun van de samenleving (buurt) voor het project?

 

Uiteindelijk bereikt het project zijn doel door de ouders te onderwijzen:

 • Pesten definiëren en pestgedrag herkennen
 • Kenmerken van de kinderen die pesten,
 • Kenmerken van de kinderen die worden gepest,
 • Hoe ouders het project kunnen steunen.

 

Het project bevat zowel preventieve als handhavende onderdelen. Door de training die het schoolpersoneel volgt, de workshops die de leerlingen volgen en de informatieavond die de ouders bijwonen, is iedereen zich bewust van de problemen (preventief). Hierdoor kunnen de ouders, de leerlingen en de leerkrachten pesten beter en sneller herkennen en de negatieve gevolgen ervan beter begrijpen. Door pestgedrag te melden (door de leerlingen) en door de consequenties die het schoolpersoneel zal opleggen, worden grenzen gesteld (handhavend). Door bewustwording wordt het pestgedrag voorkomen (preventief) en door actie te ondernemen zal het pestgedrag afnemen (handhaven).

 

Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba heeft een ’train de trainers’ project ontwikkeld voor het project ‘Prevencion di Termento na Scol’. Elke school op Aruba kan een verzoek indienen.

 

Wat biedt Telefon pa Hubentud Aruba?

 • Train de trainers van Prevencion di Termento na Scol,
 • Tien uur,
 • Gids voor begeleiders,
 • Werkboek voor de studenten,
 • Informatiefolder voor de ouders.

Anoniem chatten

Je privacy en anonimiteit zijn gewaarborgd bij het gebruik van de app

Snel klikken om 131 te bellen

Neem zo snel mogelijk contact met ons op met één enkele klik

Stuur ons een anonieme e-mail

Als de chat niet beschikbaar is, kun je anoniem een e-mail naar ons sturen

Je avatar aanpassen

Maak je avatar passend bij je persoonlijkheid en stijl

Toon stemming met een emoji

Laat zien hoe je je voelt met verschillende beschikbare emoji’s

Dagelijks beschikbaar van 14.00 tot 18.00

Chatten via de app is dagelijks beschikbaar tijdens de bovenstaande periode

Neem contact met ons op

Stuur ons een bericht

Voor meer informatie over workshops of informatie kun je tijdens kantooruren contact opnemen met Telefon Pa Hubentud

Oranjestad, Aruba

Partner(s)